Wanneer we het woord levensverzekering in de mond nemen krijgen heel wat mensen spontaan rillingen. Voor veel mensen is een levensverzekering vandaag de dag niet meer of niet minder dan iets waar ze zelf niks aan zullen hebben, maar waar alleen de nabestaanden de vruchten van zullen plukken. Waar geen rekening mee wordt gehouden is dat er verschillende vormen van levensverzekeringen bestaan. Er is inderdaad een levensverzekering die bij overlijden van de verzekeraar aan de nabestaanden uitkeert, maar er is evengoed een levensverzekering waar uzelf het kapitaal van kunt opvragen vanaf een bepaalde leeftijd of het na het verstrijken van een bepaalde periode. We vertellen er u in dit artikel meer over.

Waarom een levensverzekering voor mezelf afsluiten?
Veel mensen stellen zich vandaag de dag de vraag waarom ze een levensverzekering voor zichzelf zouden willen afsluiten. Er dient bij een dergelijke verzekering immers steeds en op regelmatige basis een bepaald bedrag betaalt te worden, welke over verschillende jaren zal worden opgespaard en waar u na het verstrijken van een eerder vastgelegde periode aanspraak op zult kunnen maken. Het grote voordeel dat hieraan verbonden is, is dat een levensverzekering nog steeds één van de meest rendabele manieren is om op lange termijn te sparen. Vaak wordt er na afloop van een levensverzekering dan ook een aanzienlijk bedrag uitbetaald. Wanneer de verzekeraar vroeger komt te overlijden zal het in de polis overeengekomen bedrag worden uitbetaald aan de nabestaanden van de verzekeraar.

Een levensverzekering afsluiten voor mijn nabestaanden
U kunt echter eveneens een levensverzekering afsluiten specifiek met als doel om uw nabestaanden te voorzien van een stukje extra kapitaal. We noemen een levensverzekering in dit geval een overlijdensrisicoverzekering. Dit is een verzekering die bij het overlijden van de verzekeraar een vast bedrag uitkeert. Meestal wordt dit bedrag in tegenstelling tot bij een normale levensverzekering niet afhankelijk gemaakt van de periode die verstreken is sinds het afsluiten van de verzekering en het overlijden van de verzekeraar. Wanneer we gaan kijken naar bijvoorbeeld een erfrenteverzekering zitten de zaken iets anders in elkaar. In dit geval wordt er namelijk niet één keer uitbetaald, maar kan de nabestaande (en begunstigde van de levensverzekering) rekenen op verschillende periodieke betalingen.

Een levensverzekering als onderdeel van een levenhypotheek
U kunt er echter eveneens voor kiezen om uw levensverzekering onderdeel uit te laten maken van een levenhypotheek. In de praktijk komt dit dan ook ontzettend vaak voor. In dit geval wordt het opgespaarde bedrag van de levensverzekering aan het einde van de looptijd van de hypotheek gebruikt om de hypotheek in kwestie af te betalen. Op deze manier bent u er steeds zeker van dat uw hypotheek gewoon afgelost kan worden en hoeft u zich daar alvast geen zorgen meer over te maken.

Het betalen van de premie
In de meeste gevallen wordt een levensverzekering afgesloten aan de hand van vergelijkbare voorwaarden met een standaard kredietverzekering. Er wordt een looptijd afgesproken en een bedrag dat u na afloop van de looptijd ontvangt mits u heeft voldaan aan alle geldende voorwaarden en natuurlijk een te betalen premie. Deze premie wordt in de meeste gevallen maandelijks betaald, maar het kan ook anders. Het is bij een levensverzekering bijvoorbeeld mogelijk om geen periodieke betalingen uit te voeren, maar een eenmalige storting. We noemen dit de koopsom. Het is eveneens mogelijk om een combinatie van beide te doen. Er wordt dan een bepaald bedrag gestort bij afsluiting van de verzekering waarna op maandelijkse basis nog steeds een premie bovenop het reeds gestorte bedrag wordt betaald.

Doelbewust sparen voor uw oude dag
We kunnen een levensverzekering zien als een manier om doelbewust te sparen voor uw oude dag. U heeft een heel leven gewerkt en wil daar nu graag de vruchten van plukken. Daarbij wil u geen rekening moeten houden met zaken als uw financiële situatie, neen, u wil gewoon leven. Een levensverzekering kan u hier op een eenvoudige manier bij helpen. Natuurlijk zijn er ook nog andere kredietverzekeringen die u kunt aangaan om uw oude dag in alle schoonheid door te kunnen brengen, maar met een levensverzekering kiest u voor een glasheldere toekomst waarin u kunt beschikken over een aanzienlijk stukje extra kapitaal.