Over het algemeen kunnen we een verzekering zien als een middel dat mensen de mogelijk geeft om zich in te dekken tegen bepaalde schadegevallen die een ernstige impact kunnen hebben op hun leven en / of manier van leven. Afhankelijk van persoon tot persoon kan een bepaalde verzekering al dan niet aangeraden zijn, maar er is niemand die u verplicht om alle risico’s in te laten dekken. Toch zijn er enkele verzekeringen die wel verplicht zijn. Bij deze verzekeringen heeft u met andere woorden geen keuze, sterker nog, het niet aangaan van een verplichte verzekering kan een flinke boete met zich meebrengen.

Welke verzekeringen dien ik verplicht af te sluiten?
Twee van de drie in Nederland verplichte verzekeringen zijn afhankelijk van persoon tot persoon. Eén verzekering is echter voor iedere inwoner van Nederland verplicht en dat is de zorgverzekering. De zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd) dekt zoals de naam reeds doet vermoeden alle basiskosten aangaande uw gezondheid. De andere twee verzekeringen zijn echter niet voor iedereen verplicht. Neem nu het zogenaamde WA-deel van uw autoverzekering. Van zodra u beschikt over een eigen auto wordt dit een voor u verplichte verzekering. U dient bij iedere controle waarbij om uw papieren wordt gevraagd uw verzekeringsbewijs voor te kunnen leggen (net als andere gevraagde documenten). Het spreekt echter vanzelf dat mensen die niet beschikken over een auto ook geen autoverzekering dienen af te sluiten. Hetzelfde geldt voor mensen die net een eigen huis hebben aangekocht. Voor hen is ook een zogenaamde brandverzekering verplicht, terwijl mensen die niet over een eigen woning beschikken deze als vanzelfsprekend niet nodig hebben.

Waarom bestaat er zoiets als een verplichte verzekering?
Heel wat mensen stellen dag na dag de vraag waarom er nu zoiets bestaat als een verplichte verzekering. We zijn toch allemaal wel perfect in staat om zelf te beslissen welke verzekeringen we wel en welke we vooral niet nodig hebben? Dat klopt ook wel, maar als we gaan kijken naar de verzekeringen die verplicht zijn, dan lijkt het ons niet meer dan normaal dat deze worden afgesloten. Voor alle drie de verzekeringen geldt dat als er zich een “schadegeval” voordoet, de kosten dermate hoog kunnen oplopen dat geen enkel werkend gezin ze zomaar uit de hand zou kunnen betalen. Stel u nu bijvoorbeeld eens voor dat u te maken krijgt met een brand thuis. U bent gedurende een weekendje op vakantie, u komt thuis en uw hele huis met alles wat er in stond ligt in as. Uw huis mag er dan wel niet meer zijn, maar uw hypotheek blijft (wanneer hij nog niet werd afgelost) natuurlijk wel gewoon doorlopen. U dient dus de hypotheek gewoon verder af te lossen terwijl u op dat ogenblik geen dak meer boven uw hoofd heeft. Verplichte verzekeringen zijn dan ook niet voor niets verplicht. Ze beschermen de afnemer er van tegen schadegevallen die hij anders nooit zou kunnen dragen.

En toch zijn er uitzonderingen
Er zijn hoe dan ook in ieder land wel mensen die volgens de wet verplicht zijn om een bepaalde verzekering af te sluiten, maar die deze verplichting toch negeren. Dit kan verschillende redenen hebben. Mensen kunnen in eerste instantie niet over voldoende financiële middelen beschikken om een verzekering af te kunnen sluiten of men wil het gewoon niet doen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn moslims en orthodoxe christenen. De overheid heeft er voor gekozen om de verplichtingen in de praktijk voor hun dan ook niet toe te passen, maar dat wil wel zeggen dat ze ook niet ingedekt zijn bij een eventuele probleemsituatie. We zijn allemaal maar mensen en iedereen kan te maken krijgen met een ongeval of een ziekte waarbij men aanspraak dient te maken op hun zorgverzekering. Geen verzekering is echter als vanzelfsprekend ook geen vergoeding.

Wat als ik een verplichte verzekering echt niet kan betalen?
Wanneer u slechts over een klein inkomen beschikt en het daardoor moeilijk heeft om rond te komen kunt u voor de zorgverzekering aanspraak maken op de zogenaamde zorgtoeslag. Aan de hand van de hoogte van uw inkomen wordt berekend of u recht heeft op de zorgtoeslag en zo ja hoeveel u kunt verwachten. Voor andere verplichte verzekeringen zijn er geen hulpmiddeltjes. Men gaat er immers van uit dat u, wanneer u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om een auto en / of een huis aan te kopen, u ook aan de verplichtingen die een dergelijke aankoop met zich meebrengt kan voldoen.