Hoewel de meeste verzekeringen niet verplicht zijn en u met andere woorden zelf dient uit te maken of een bepaalde verzekering al dan niet interessant voor u kan zijn, is de zogenaamde zorgverzekering in Nederland wel verplicht voor alle inwoners van het land. De zorgverzekering, ook wel basisverzekering genoemd, werd in het leven geroepen om alle Nederlanders een bepaalde dekking te geven tegen noodzakelijke medische situaties. In de loop der jaren werd de zorgverzekering echter verschillende keren aangepast. De laatste aanpassing vond plaats op 1 januari 2006. Maar wat houdt die verzekering nu juist in en waarom is ze verplicht? Dit alles en nog veel meer komt u te weten in dit artikel.

De verzekerings- en acceptatieplicht
Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangehaald is de zorgverzekering één van de in Nederland verplichte verzekeringen. Iedere inwoner van Nederland is met andere woorden verplicht een dergelijke verzekering af te sluiten. Voor zorgverzekeraars geldt echter ook een verplichting, namelijk de verplichting tot het accepteren van iedereen die een dergelijke verzekering wenst af te sluiten, ongeacht hun financiële situatie. De inhoud van de zorgverzekering mag ook niet aangepast worden, want werd door de overheid vastgesteld. Een Nederlandse inwoner kan voor zijn zorgverzekering dus bij iedere zorgverzekeraar terecht.

Net zoals bij alle andere verzekeringen is de verzekeringnemer verplicht om alle gevraagde informatie naar waarheid in te vullen. Het verschil is echter dat eventuele onjuistheden voor het daadwerkelijk afsluiten van de verzekering aan het licht moeten komen. Voor de zorgverzekering geldt namelijk dat er na afsluiting er van geen maatregelen meer genomen kunnen worden. Dit is bij andere verzekeringen natuurlijk wel het geval.

Wat wanneer ik mij toch niet laat verzekeren?
Het niet afsluiten van een verplichte verzekering kan verschillende ernstige gevolgen met zich meebrengen. In eerste instantie bent u natuurlijk niet verzekerd wanneer zich een situatie voordoet waarin u aanspraak zou moeten maken op de verzekering. Daarnaast kan u een flinke boete verwachten tot wel 130% van de nominale premie en dat over de volledige periode waarvan u niet kunt aantonen verzekerd te zijn.

Welke kosten dekt de zorgverzekering?
De grootste vraag blijft natuurlijk wat nu allemaal onder de zorgverzekering valt. In eerste instantie alle standaard medische zorgen. Denk hierbij aan de kosten van de huisarts, verloskundigen, etc. Daarnaast wordt tot op een leeftijd van 22 jaar ook alle medische verzorging voor de mond ingedekt, net als geneesmiddelen. Hou er wel rekening mee dat de geneesmiddelen op de limitatieve lijst van geneesmiddelen moeten staan. Ook wie om de één of andere reden een toestel nodig heeft om een optimale werking van zijn lichaam te kunnen garanderen kan aanspraak maken op de verzekering. Enkele voorbeelden van apparaten zijn bijvoorbeeld hoortoestellen en blindegeleidehonden. Zwangere vrouwen zullen tevreden zijn om te horen dat ook kosten die gerelateerd zijn aan de verloskunde (zoals verloskundige hulp en kraamzorg) gedekt worden. Tenslotte is dit eveneens het geval voor een opname in een ziekenhuis voor een periode van maximum 365 dagen.

Een zorgverzekering dekt echter ook nog andere medisch gerelateerde onkosten. Stel nu dat u om een bepaalde gezondheidsreden gebruik dient te maken van een taxi of dergelijke, dan kan het best voorkomen dat uw zorgverzekering ook dit gewoon dekt. Hou er wel rekening mee dat u dient te kunnen aantonen dat de verplaatsing op deze manier wel degelijk medisch gerelateerd was.

De zorgtoeslag: een extraatje voor mensen met een laag inkomen
De zorgverzekering mag dan voor iedereen verplicht zijn, lang niet iedereen heeft zomaar de financiële mogelijkheden om een dergelijke verzekering te kunnen betalen. Voor mensen die het moeten redden met een laag inkomen werd daarom de zogenaamde zorgtoeslag in het leven geroepen. Wanneer u een aanvraag indient om de zorgtoeslag te krijgen zullen er verschillende factoren aangaande uw financiële en sociale situatie worden bekeken. Als eerste zal worden nagegaan of u alleenstaande bent of getrouwd. Daarnaast speelt natuurlijk ook het inkomen een belangrijke rol. Voor een alleenstaande mag het inkomen niet meer bedragen dan 26.071 euro op jaarbasis. Wanneer u aan deze voorwaarde voldoet kunt u een maximale toeslag krijgen van 433 euro.

Hou er rekening mee dat er vanaf 2013 grote veranderingen doorgevoerd zullen worden. De zorgtoeslag zal vanaf dat ogenblik immers niet langer van toepassing zijn op huishoudens welke in Box 3 over een belastbaar vermogen beschikken.

Dien ik nog een aanvullende verzekering af te sluiten?
Het klopt inderdaad dat het mogelijk is om nog één of zelfs meerdere extra verzekeringen af te sluiten. De basisverzekering dekt zoals de naam reeds doet vermoeden namelijk alleen de “basiszaken”. Er bestaan verschillende aanvullende verzekeringen onder de vorm van bijvoorbeeld een speciale verzekering voor hoge tandartskosten (tot een maximumbedrag dat is gelegen tussen de 200 en 2000 euro). Ook de standaard aanvullende verzekering dekt verschillende zaken die door de basisverzekering over het hoofd worden gezien. Denk hierbij vooral aan alternatieve geneeskunde en speciale therapieën. Ook voor mensen die bijvoorbeeld een bril of contactlenzen dragen wordt een aanvullende verzekering ten sterkste aangeraden. Zij kunnen immers voor die kosten een beroep doen op hun verzekering.